İttihad Derneği

İTTİHAD EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ:

Başta eğitim ve kültür olmak üzere, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu her alanda, milli ve manevi değerlerimizi referans alarak hizmet vermek amacıyla 2014 yılında Bursa’da kurulmuştur.

Ülkemizde ve İslam Dünyasında eksikliği hissedilen;

 • Kardeşlik ve Dayanışma ruhuna güç kazandırmak,
 • Müslümanları birbirine bağlayan nurani bağların fark edilmesini sağlamak,
 • Ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesine engel olmak

Vb. gayeler ile ilmi zeminlerde faaliyetler düzenlemektir.

Hizmet Düsturlarımız:

 1. Müspet hareket etmek (kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek)
 2. Alemi İslam ile İttifak etmek  ( medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünmek)
 3. Her meslek sahibi, mesleğinin muhabbetiyle yaşaması, başkasının mesleğine karışmaması
 4. Ehl-i hakla ittifak etmek,
 5. Şahs-ı mânevî-i dalâlete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek,
 6. Hakkı, bâtılın savletinden kurtarmak,
 7. Nefsini ve enâniyetini terk etmek,
 8. Yanlış düşündüğü izzetini terk etmek,
 9. Ehemmiyetsiz, rekabetkârâne hissiyatını terk etmektir.