Değerlerimiz

Mesleğimizin esası ihlastır. Hizmetlerimiz, dünyevi, siyasi, maddi ve manevi işlere asla alet edilemez.

Faaliyetlerimizin esası “Müsbet hareket”tir.  Vazifemiz, müsbet hareket etmektir, menfi hareket değildir.

Faaliyetlerimizde “şahs-i manevi” esastır. Hizmetimiz, şahıs eksenli, bir merkeze, bir şahsa ve bir beldeye münhasır bir hizmet değildir.  Faaliyetlerimizin planlanmasında  “meşveret” esastır.

Faaliyetlerimiz “emir-komut” zinciri içinde yukarıdan aşağıya inme tarzında yürütülmez. İttihad Derneği üyeleri bir şahsa bağlanmaz, şahısların arkasından gitmezler.

Şahs-ı maneviyeyi esas alırlar. Bu nedenle, hizmetlerimizde “şeyh /mürid” manasında bir makam yoktur.

Faaliyetlerimiz “Risale-i Nur eksenli” bir hizmettir. Okuyarak aklı ikna, kalbi işba etmeyi esas alır. Dernek Şubelerimizde Risale-i Nur Külliyatı okunur, dinlenir, sohbetler yapılır. Kur’an hakikatleri, iman dersleri tahkiki bir biçimde açıklanır.

Üyelerimiz, siyasetle bizzat meşgul olmazlar. Derneğimiz siyasi bir cemiyet değildir. Üyelerimizin görevi, tebliğdir, iman hakikatlarını topluma ulaştırmaktır.

Faaliyetlerimizde “kemiyeten” ziyade “keyfiyet” esastır. Üyelerimizin hakiki ve halis Kur’an talebesi olmasına yönelik faaliyetler yürütülür.

Faaliyetlerimizde, ecir ve mükafat Allah’dan istenir. Rasulullah (ASM) ın Sünneti Seniyesi dairesinde hareket edilir. Faaliyetlerimiz karşılığında maddi, manevi, dünyevi, siyasi bir gaye  esas alınmaz.

Hizmetlerimizde takva esastır, üyelerimiz azimetle amel etmeye çalışır, istikamet çizgisini bozmazlar.

Faaliyetlerimizde  iktisad ve istiğna esastır. Üyelerimiz maddi menfaate dayalı bir yapılanmaya gitmezler.

Üyelerimiz “hak yalnız benim mesleğimdir” anlayışıyla hareket etmezler. Kendileri dışındaki diğer islamî cemaatları dışlama ve hizmet sahalarını daraltma gibi faaliyetlere girişmezler.

Faaliyetlerimizin merkezinde Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin “Bu zamanın en büyük Farz Vazifesi İttihad-ı İslamdır” düsturu esas alınır.